Sunday, 28 August 2011

MODUL BMM3105

1
Modul BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer.
Hasil Pembelajaran
1. Menggunakan internet, laman web, pembelajaran secara dalam talian dan luar talian; model
perpautan dalam penyusunan bahan, dan perpautan antara bahan.
2. Memilih bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran.
3. Membina tapak pembelajaran yang mudah.
4. Mengedit bahan pengajaran secara dalam talian.
5. Menggunakan bahan bahasa Melayu dalam internet, alat pengarangan, animasi dalam
persembahan, dan cakera padat pembelajaran dalam p&p bahasa Melayu.
6. Mengadakan simulasi pengajaran Bahasa Melayu secara sidang video.
Sinopsis:
Kursus ini menjelaskan penggunaan internet, pemilihan bahan internet, laman web, dan papak
pembelajaran, perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan, pengeditan
bahan pengajaran secara dalam talian; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet,
simulasi pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat pengarangan,
animasi dalam persembahan bahan; dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan
pembelajaran bahasa Melayu.
Tajuk kursus:
Tajuk Kandungan Jam Catatan
1
Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
Menggunakan web, video, audio, dan imej
untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa
Melayu.
Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai
katalog internet.
6
Modul
2
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet danMenggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam
video, grafik dan teks.
Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio,
folder berdasarkan kemahiran bahasa.
6
Amali
3
Internet
Mengumpul bahan daripada internet ke dalamAplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan
penggunaan internet
Memuat turun garis panduan dan etika
6
Modul
2
Memindahkan garis panduan dan etika
Tajuk Kandungan Jam Catatan
penggunaan internet dalam bentuk brosur dan
PowerPoint
4
Pembelajaran Bahasa Melayu
Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan
Memilih bahan sastera
Memilih bahan tatabahasa
6
Amali
5
Pembelajaran dan Pakej Tutorial Pembelajaran dalam
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Memilih bahan bidang ilmu lainMembina dan Menggunakan Tapak, Laman Web
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi
bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Melayu
Prosedur pembinaan laman web pembelajaran
dan laman web bahasa Melayu
Membina dan menggunakan tapak pembelajaran
Pembelajaran.
6
Modul dan
Amali
6
dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu
Membina dan menggunakan pakej TutorialMembina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan
Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
Struktur Linear
6
Modul
7
dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Struktur RangkaianMengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat
maklumat
Bengkel model pembinaan pemprosesan
dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan
tapak pembelajaran.
Mengaplikasi model pemprosesan maklumat
6
Amali
8
Luar Talian
Membina bahan.Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan
Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
luar talian dengan menggunakan laman web dan
tapak pembelajaran
6
Amali
9
Dalam Talian Menjadi Brosur,
Pengumuman
Melaksana simulasi pengajaran dalam talian danMengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu SecaraNews Letter, dan Kad
Prosedur pengeditan
6
Modul
3
Prinsip pengeditan
Tajuk Kandungan Jam Catatan
Melaksanakan pengeditan
10
Kemahiran Bahasa Melayu
Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa.Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran
kemahiran bahasa
Menentukan peringkat pengajaran dan
dan audio
Menentukan prinsip pembinaan bahan video
Membina bahan video dan audio
kemahiran mendengar bertutur dan membaca.
6
Modul dan
Amali
11
Menggunakan persian audio untuk pengajaranPengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
Konferensi secara dalam talian
kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan
menulis.
6
Amali
12
Bahasa Melayu
Mengadakan sidang video untuk mengajarkanMenggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran
kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa
Melayu sekolah rendah
Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai
dengan menggunakan alat pengarangan
6
Modul
13
Pengajaran Bahasa Melayu
Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa MelayuMereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan
PowerPoint
Menggunakan animasi perkataan dan objek
menggunakan animasi daripada Internet
Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan
6
Amali
14
Pengajaran Bahasa Melayu
Memanipulasi animasi dalam persembahanBengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam
Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
Melayu
Memilih cakera padat pembelajaran bahasa
pengajaran
6
Amali
15
Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
Menggunakan cakera padat dalam aktivitiSeminar dan Pameran TMK Dalam Pengajaran
Mengadakan seminar
6
Amali
Mengadakan pameran
JUMLAH 90
Untuk penjelasan lanjut, sila hubungi:
4
Lokman Abd Wahid
IPG Kampus Bahasa Melayu
Lembah Pantai, 59990 Kuala Lumpur
lokmanibmm@yahoo.co.uk
Maklumat yang berkaitan terdapat di laman pembelajaran yang berikut:
http://bme3103.tripod.com
http://bmm3105.tripod.com
http://bmm3105.bravehost.com/index
http://media14minggu.tripod.com
Arahan umum kepada pelajar.
1. Sila buka folder utama dan namakan folder utama itu sebagai BMM3105 <nama, ipg>
2. Di dalam folder utama itu, buka 15 folder dan namakan setiap folder dengan tajuk 1, tajuk 2,
sehinggalah ke tajuk 15.
3. Simpan kerja setiap tajuk ke dalam folder yang telah dibuka.
4. Pensyarah akan memeriksa semua kerja pelajar yang telah disimpan ke dalam folder 3 kali
satu semester.
5. Pada penghujung semester, pelajar akan memindahkan semua kerja mereka ke dalam
folder dan menyimpan kekal sebelum diserahkan kepada pensyarah.
5
Tajuk 1
Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
1.1 Menggunakan web, video, audio, dan imej
1.2 Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran
bahasa Melayu.
1.3 Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.
1.1 Menggunakan laman web, bahan video, audio, dan imej
1.1.1 Menggunakan laman web.
Terdapat beberapa pembekal maklumat yang terdapat di internet seperti Yahoo, Google, MSN
dan lain-lain. Yang selalu digunakan ialah Yahoo dan Google. Kesemua pembekal maklumat
internet memberikan perkhidmatan yang hampir sama iaitu bahan yang berelemenkan audio,
video, teks, dan grafik.
Untuk melayari internet dengan menggunakan pelayar tertentu, pengguna perlu menaipkan
alamat internet. Selalunya, apabila pengguna mengklik ikon internet, maka pengguna akan
dibawa terus ke halaman yang telah disetkan secara semula jadi.
Contoh alamat pembekal maklumat internet:
www.yahoo.com
www.yahoo.co.uk
www.yahoo.com.my
www.google.com
Untuk mendapatkan bahan, taipkan nama bahan yang berkenaan di dalam kotak pencari dan
kemudian klik pada Web search. Untuk mendapatkan bahan video, klik pada perkataan video
dan kemudian klik di dalam kotak pencari bahan yang hendak diperolehi daripada internet.
Bahan video boleh juga didapati daripada Youtube dengan menaipkan www.youtube.com Lihat
contoh di bawah.
Taipkan video yang hendak digunakan di dalam kotak pencari. Setelah mendapatkan video
yang diperlukan, anda perlu memuat turun video tersebut dengan menggunakan youtube
downloader. Youtube down loader ini boleh dimuat turun secara percuma daripada internet.
Setelah dimuat turun, gunakan youtube downloader ini untuk memuat turun bahan yang
diperlukan
6
Kesemua bahan yang dimuat turun daripada internet, hendaklah disaring terlebih dahulu
sebelum digunakan di dalam pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah. Guru perlu mengambil
kira faktor agama, kepercayaan, adat resam, dan sensitiviti kaum sebelum menggunaan bahan
yang diperoleh daripada internet.
Gunakan kotak pencari Yahoo! untuk mendapatkan bahan bunyi, teks, dan grafik. Simpan
semua bahan berkenaan di dalam folder tajuk 1. Di dalam folder tajuk 1, buat folder audio,
video, grafik, dan teks dan masukkan bahan yang berkenaan ke dalam folder yang berkaitan.
1.2 Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran
bahasa Melayu.
Untuk mendapatkan bahan daripada internet, anda harus menaipkan perkara yang hendak
diperolehi ke dalam kotak pencari. Sila lihat contoh di bawah.
Setelah menaipkan perkara yang hendak diperolehi, sila klik Web search dan anda akan
diberikan pilihan seperti yang berikut.
Anda akan diberikan pilihan yang di dalamnya mengandungi perkataan “resepi” + “masakan”.
Ini menjadikan pilihan anda menjadi terlalu banyak.
Anda boleh mengurangkan pilihan anda dengan menggunakan tanda “ “ seperti “resepi
masakan”. Dengan berbuat begini, anda akan mengurangkan penyenaraian anda.
Setelah anda menemui apa yang diperlukan, anda perlu menyesuaikan isi kandungan yang
berkenaan dengan hasil pembelajaran yang hendak dikuasai dalam sesuatu pengajaran.
Pastikan anda sentiasa merujuk kepada sukatan pelajaran Bahasa Melayu untuk memastikan
anda tidak terpesong daripada hasil pembelajaran yang telah dirancangkan melalui Rancangan
Tahunan dan Rancangan Pengajaran Seminggu.
Sila gunakan perkataan dan frasa yang tepat untuk mendapatkan bahan seperti yang anda
perlukan.
7
1.3 Menyimpan bahan dalam bentuk Alamat Internet dan Katalog Internet.
Bahan yang diperolehi daripada internet boleh disimpan dalam bentuk Alamat Internet dan
katalog Internet. Sila lihat prosedur di bawah.
1.3.1 Alamat Internet
Untuk menympan bahan dengan menggunakan alamat internet, anda perlu mendapatkan
halaman yang berkenaan terlebih dahulu. Lihat gambar rajah yang berikutnya.
Apabila telah menemui halaman yang berkaitan, sila klik kanan pada bahagian alamat tapak.
Setelah diklik kanan, paparan arahan yang keluar dan sila klik copy.
Buka fail Word dan klik paste alamat tersebut ke atas fail yang berkenaan. Apabila ini
dilakukan, alamat yang berkenaan akan dipindahkan ke dalam fail Word.
Setelah itu, masukkan tajuk laman tadi. Sila buat berulang-ulang kali sehingga anda mahir
melakukannya. Sebagai contoh, yang berikut diberikan beberapa contoh alamat internet yang
telah diberikan.
8
Alamat Internet.
Wajik
http://ms.wikipedia.org/wiki/Wajik
Karipap
http://ms.wikipedia.org/wiki/Karipap
Menambah Nilai Buku
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0114&pub=Utusan_Malaysia&sec=Ren
cana&pg=re_02.htm
Jangan Biar Penjenayah Gugat Hak Anak Kita
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0114&pub=Utusan_Malaysia&sec=Ren
cana&pg=re_03.htm
Tangani Kemelut Kejiranan di Kawasan Bandar
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0114&pub=Utusan_Malaysia&sec=Ren
cana&pg=re_06.htm
Modus Operandi Terciptanya Bangsa Melayu
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0114&pub=Utusan_Malaysia&sec=Ren
cana&pg=re_08.htm
Memperkasa Pantun Melayu
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0114&pub=Utusan_Malaysia&sec=Ren
cana&pg=re_09.htm
9
Bergaya Dengan Teknologi Nano
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0113&pub=Utusan_Malaysia&sec=Meg
abait&pg=me_01.htm
Penglihatan Dan Keselamatan Jalan Raya
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0113&pub=Utusan_Malaysia&sec=Kesi
hatan&pg=kn_04.htm
Pantun Melayu
http://www.pnm.my/sirihpinang/sp-pantun-m.htm
1.3.2 Katalog Alamat Internet.
Katalog alamat internet mempunyai perbezaan daripada alamat internet kerana katalog alamat
internet, mempunyai tajuk, alamat laman, dan sinopsis. Dengan menggunakan katalog alamat
internet, anda dapat mengetahui isi kandungan laman berkenaan daripada sinopsis yang
disertakan.
Sila sediakan kotak seperti yang di bawah ini:
Tajuk
URL
Sinopsis
Untuk mendapatkan alamat laman, sila ikut prosedur yang telah dinyatakan di atas dan
pindahkan ke dalam kotak seperti yang ditunjukkan di dalam contoh di bawah. Masukkkan
tajuk, alamat laman, dan sinopsis. Sila lihat contoh yang berikutnya.
Katalog Alamat Internet
Tajuk Peribahasa Melayu
URL
pulan_abjad=a
http://www.karyanet.com.my/bahasa/peribahasa_sm/simp.php?pageNum_simpulan=2&sim
Sinopsis Laman sesawang yang di keluarkan oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka ini mengenai
peribahasa Melayu yang di gunakan dalam sukatan pelajaran bagi sekolah menengah di
Malaysia. Laman sesawang ini menyenaraikan semua peribahasa.
Tajuk Seni Tenun Melayu
URL
Sinopsis Laman sesawang mengenai seni tenun Melayu yang terdapat di nusantara.
Tajuk Tatabahasa : Kata Nama
URL
http://culture.melayuonline.com/?a=c3VUL29QTS9VenVwRnRCb20%3D=http://tatabahasabm.tripod.com/tata/knama.htm
10
Sinopsis Laman sesawang mengenai kata nama dan menunjukkan jenis kata nama dan contoh
penggunaan kata nama.
Tajuk Tatabahasa : Penjodoh Bilangan
URL
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/pjodoh.htm
Sinopsis Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah
atau bilangan. Kadangkala kata bilangan disertai penjodoh bilangan seperti batang, buah,
ekor, orang, dan sebagainya.
Tajuk Pakaian Tradisional
URL
http://www.alambina.net/images/sintang_traditional.jpg
Sinopsis Gambar mengenai pakaian tradisional di Malaysia
Tajuk Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
URL
http://myschoolnet.ppk.kpm.my/sp_hsp/sp_hsp.htm
Sinopsis Laman sesawang yang memuatkan segala maklumat mengenai Pusat Perkembangan
Kurikulum. Laman ini juga ada menyediakan kemudahan memuat turun sukatan pelajaran
dan huraian sukatan pelajaran bagi semua matapelajaran.
Tajuk Pusat Perkembangan Kurikulum
URL
http://www.ppk.kpm.my/
Sinopsis Laman ini memuatkan pelbagai maklumat yang boleh di dapati seperti huraian sukatan
pelajaran bagi semua matapelajaran.
Tajuk Ayat Inti
URL
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/ainti.htm
Sinopsis Laman sesawang mengenai ayat inti contoh dan penggunaan yang betul.
Tugas pelajar:
1. Dapatkan bahan dalam bentuk elemen audio, video, teks, dan grafik dan simpan dalam
bentuk alamat internet dan katalog internet.
2. Bagi setiap elemen, dapatkan 10 bahan
3. Jangan gunakan bahan yang sama bagi katalog internet.
4. Simpan semua kerja Tajuk 1 ke dalam folder tajuk 1.
Selamat belajar.

KATALOG TAJUK BBM DARI INTERNET


TAJUK
Kata Tanya
URL
SINOPSIS
-          Maksud
-          Jenis kata Tanya
-          Kesalahan menggunakan kata tanyaTAJUK
e-KAMUS
URL

SINOPSIS
Mencari makna perkataanTAJUK
Kata keterangan
URL
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/kterang.htm
SINOPSIS
Kata keterangan- kata yang menerangkan perbuatan
Jenis
Contoh-contohTAJUK
Kata adjektif
URL

SINOPSIS
Maksud
Jenis
Contoh-contohTAJUK
Kata bilangan
URL
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/kbilang.htm
SINOPSIS
Maksud
Jenis
Contoh-contohTAJUK
Sinonim
URL
http://tatabahasabm.tripod.com/tata/ksinonim.htm
SINOPSIS
Makna perkataan bermula abjad A - Z


Wednesday, 24 August 2011

TAJUK 15

SEMINAR DAN PAMERAN TMK DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DEKAD KINI DAN MENDATANG
 1. MENGADAKAN SEMINAR
 2. MENGADAKAN PAMERAN

Definisi seminar
Seminar pada umumnya merupakan sebuah bentuk pengajaran akademik, baik di sebuah universiti mahupun diberikan oleh suatu organisasi komersial atau profesional. Kata seminar berasal dari kata Latin seminarum, yang bererti "tanah tempat menanam benih".
Sebuah seminar biasanya memiliki fokus pada suatu topik yang khusus, di mana mereka yang hadir dapat berdebat secara aktif. Seminar seringkali dilaksanakan melalui sebuah dialog dengan seorang moderator seminar, atau melalui sebuah presentasi hasil penelitian dalam bentuk yang lebih formal. Biasanya, para peserta bukanlah seorang pemula dalam topik yang didiskusikan (di universiti, kelas-kelas seminar biasanya disediakan untuk mahasiswa yang telah mencapai tingkatan atas). Sistem seminar memiliki gagasan untuk lebih mendekatkan mahasiswa kepada topik yang dibicarakan. Di beberapa seminar dilakukan juga pertanyaan dan debat. Seminar memiliki sifat lebih informal dibandingkan sistem kuliah di kelas dalam sebuah pengajaran akademik.
Perlu dicatat bahawa di beberapa universiti di Eropah, sebuah seminar bererti kelas kuliah yang besar, khususnya ketika dibawakan oleh ahli yang termasyhur (tanpa memperhatikan jumlah hadirin atau jangkauan mahasiswa yang menghadiri diskusi)
PENDAHULUAN
IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah dengan kerjasama beberapa badan kerajaan dan persatuan-persatuan di negeri Kedah ingin mengadakan Seminar Panduan Pendidikan Pencegahan Dalam Penyalahgunaan Dadah 2008 Kedah ini bertujuan mencadangkan beberapa aktiviti dan mengetengahkan gabungan elemen yang mampu mengangkat nama Kedah ke persada dunia. Program ini dijangka akan menarik ramai penyertaan dari pelbagai bidang dalam negeri Kedah. Di samping mendidik guru pelatih program ini diharapkan dapat menambahkan ilmu tentang perkembangan tamadun bangsa terutama tentang tamadun Kedah.
Contoh :
BUKU PROGRAM SEMINAR PANDUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DALAM PENYALAHGUNAAN DADAH 2008

TAJUK 14


BENGKEL CAKERA PADAT PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU
 1. MENEROKA DAN MENGKLASIFIKASIKAN CAKERA PADAT
 2. MEMILIH CAKERA PADAT PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU
 3. MENGGUNAKAN CAKERA PADAT DALAM AKTIVITI PENGAJARAN


Definisi
Cakera padat (bahasa Inggeriscompact disc atau CD) adalah cakera optik yang digunakan bagi menyimpan data digital yang pada asalnya dibangunkan bagi menyimpan bunyi digital. CD yang dijual di pasaran pada lewat tahun 1982 masih merupakan media fizikal yang piawai untuk perakaman audio komersil sehingga kini (2007). Sebuah CD audio terdiri daripada satu atau lebih runut stereo yang disimpan menggunakan pengekodan PCM 16-bit pada kadar pensampelan sebanyak 44.1 kHz. CD piawai mempunyai diameter sebanyak 120 mm dan boleh menyimpan audio sebanyak lebih kurang 80 minit (bergantung kepada apa yang dirakamkan). Terdapat juga cakera 80 mm yang kekadang digunakan untuk CD single yang boleh menyimpan audio sebanyak lebih kurang 20 minit.
Teknologi cakera padat kemudian diubah suai untuk dijadikan peranti storan data yang dikenali sebagai CD-ROM, dan merangkumi media perakaman tunggal serta perakaman berbilang kali (CD-R dan CD-RW). CD-ROM dan CD-R masih merupakan teknologi yang digunakan secara meluas dalam industri komputer peribadi pada hari ini (2007). CD dan produk-produk lanjutannya telah amat berjaya: pada tahun 2004, jualan tahunan CD-Audio, CD-ROM, dan CD-R di seluruh dunia mencapai sekitar 30 bilion keping cakera.
Memahami cakera padat CD dan DVD
CD dan DVD ialah salah satu jenis storan optik yang juga dikenali sebagai cakera padat. Tidak seperti cakera keras yang menyimpan data secara magnetik, cakera padat menyimpan data secara optik. Di dalam sistem optik, data akan diukir ke dalam trek cakera dalam bentuk lubang halus (lihat rajah 1). Sinaran laser akan digunakan untuk membaca (read) lubang-lubang tersebut sebagai maklumat, di mana data digital 1 dan 0, kemudiannya akan diterjemahkan ke dalam bentuk fail, audio, atau video untuk kegunaan komputer.
Bagaimana cakera padat menyimpan data?
Data ditulis dengan mencipta lubang dan darat pada permukaan cakera. Lubang yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tekanan pada permukaan, manakala darat ialah bahagian yang paling tinggi pada permukaan. Peralihan antara darat dengan lubang, atau lubang dengan darat akan mewakili dengan binari 1.
Pembacaan data adalah berdasarkan kepada ketentuan masa - bergantung kepada kelajuan cakera berputar dan tindakbalas cahaya. Jika tidak terdapat apa-apa data pada cakera, dgn membalikkan cahaya tidak akan berlaku apa-apa perubahan dan cakera akan membacanya sebagai binari 0.
Dianggarkan terdapat lebih kurang 4 ke 5 million lubang pada satu cakera. Lubang-lubang ini disusun dalam satu trek bulat yang dianggarkan lebih kurang 3.75 batu (6 kilometer) panjang manakala jarak antara setiap elemen pula dianggarkan 1.6 ribu mm panjang.
Perbezaan CD dan DVD
Perbezaan ketara antara CD dan DVD ialah dari segi kapasiti storan. DVD dapat menampung kapasiti lebih tinggi berbanding CD kerana DVD memiliki lubang-lubang dan trek yang begitu rapat antara satu sama lain, membolehkan ia menyimpan sejumlah besar data berbanding format CD biasa. CD biasa hanya boleh menyimpan antara 650MB ke 700MB data, manakala DVD boleh menyimpan antara 4.7GB sehingga 17 GB, bergantung kepada jenis format.
Sepertimana cakera keras, cakera padat juga perlu diformat terlebih dahulu sebelum dapat menerima apa-apa data.
Format CD
Terdapat banyak format untuk CD antaranya ialah CD-ROM, CD-R dan CD-RW. CD-ROM hanya mengandungi data yang boleh dibaca sahaja oleh pemain CD-ROM. CD-R pula membenarkan anda untuk merakam hanya sekali sahaja.
Ini bermakna anda boleh merakamkan audio, video atau data untuk sekali rakam dan boleh dimainkan menggunakan pemain CD-ROM. CD-RW pula membolehkan anda merakam dan menulis data berulang kali pada cakera yang sama.
Dengan menggunakan perisian istimewa, anda juga boleh memadam data CD-RW seperti mana memadam data di dalam cakera keras.
Format DVD
Format DVD agak keliru jika dibandingkan dengan format CD. Ini disebabkan pengeluar-pengeluar utama DVDsedang bersaing antara satu sama lain untuk mencipta satu "piawai" format rakaman.
Format DVD
Ciri-ciri
DVD-R
DVD-recordable, untuk sekali rakam; digunakan untuk merakam video; dimainkan pada pemain DVD.
DVD+R
Sama seperti DVD-R, tetapi mempunyai beberapa ciri-ciri teknikal.
DVD-RAM
DVD-random access memory, boleh membaca dan menulis data secara rawak.
DVD-RW
DVD-rewritable, sama seperti DVD-RAM tetapi dengan membaca dan menulis data secaraurutan.
DVD+RW
Sama seperti DVD-RW, tetapi mempunyai beberapa ciri-ciri teknikal.
DVD-R/W
Sama seperti DVD-RW, tetapi mampu untuk merakam kedua-dua belah permukaan cakera (atas dan bawah).
DVD+R/W
Sama seperti DVD+RW, tetapi mampu untuk merakam kedua-dua belah permukaan cakera (atas dan bawah)
Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
Keselamatan ICT sekolah
1. Empat aspek
 • Tanggungjawab
 • Keselamatan fizikal
 • Keselamatan sistem
 • Keselamatan data

Peranan dan tanggungjawab merujuk kepada peranan kakitangan kerajaan sebagai pegawai maklumat karajaan.
Keselamatan fizikal merujuk kepada kesediaan infrastruktur dan peralatan untuk menjaga keselamatan pengguna, mencegah kehilangan atau kerosakan alat seperti gril, kawalan kunci, kestabilan elektrik, alat pemadam api.
Keselamatan sistem merujuk kepada tindakan untuk melindungi sistem dan perisian aplikasi yang dipasang dalam komputer daripada kerosakan dan pencerohohan. Antara tindakan yang berkaitan dengan keselamatan sistem adalah pemasangan perisian antivirus, mewujudkan kata laluan untuk menghadkan akses kepada internet oleh pengguna.
Keselamatan data merujuk kepada kaedah penyimpanan, penyebaran data dan kawalan akses maklumat, misalnya hanya pengetua dan guru kelas yang boleh akses data pelajar dalam pelayan, dokumen sulit yang disimpan dalam disket hanya boleh diakses dengan kata laluan.
Penjagaan Cakera Liut
 • jangan sentuh bahagian cekera yang terdedah
 • jangan letak benda berat di atasnya
 • jauhi daripada makanan, minuman, debu dan asap
 • jauhi daripada medan magnet
 • jauhi daripada kepanasan dan kesejukan yang ekstrim
 • masukkan disket dengan cermat ke dalam pemacu cakera
 • selalu simpan disket dalam kotak apabila tidak diguna